REWERSE-RP-2005-146

Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Krzysztof Ciesielski, Michał Dramiński, Dariusz Czerski:
Adaptacyjnoć a skalowalnoć map dokumentów.


In: Proceedings of
Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, Poland (6th - 8th December 2005), December 2005

Abstract
Adaptacyjnoć a skalowalnoć map dokumentów

URL:
http://rewerse.net/publications/rewerse-publications.html#REWERSE-RP-2005-146

BibTeX:

@inproceedings{REWERSE-RP-2005-146,
	author = {Mieczys\law A. K\lopotek and S\lawomir T. Wierzchoń and Krzysztof Ciesielski and Micha\l Dramiński and Dariusz Czerski},
	title = {Adaptacyjnoć a skalowalnoć map dokumentów},
	booktitle = {Proceedings of Systemy wspomagania decyzji, Zakopane, Poland (6th--8th December 2005)},
	year = {2005},
	url = {http://rewerse.net/publications/rewerse-publications.html#REWERSE-RP-2005-146}
}

Imprint      Privacy Disclaimer